Παπαναστασίου 10, 16341 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9717 774 - 210 9702 308
Fax: 210 9712 047
E-mail: info@kargas.gr